Skip to content

Extrainsatt årsmöte

Posted in Okategoriserade

Som många av er vet har vår förening, som så många andra, de senaste åren haft väldigt svårt att få ledamöter till styrelsen. Vi har de senaste åren inte heller haft någon valberedning.

Vår styrelse som har bestått av tre ledamöter är nu drabbad av avhopp. Enligt stadgan ska då medlemmarna kallas till ett extrainsatt årsmöte för att antingen välja nya ledamöter eller att upplösa föreningen. Nuvarande ordförande och kassör är de som i nuläget är kvar. Men de kommer också att avgå och inte ställa upp för kommande styrelseuppdrag.

För att föreningen ska fortleva ska alltså på detta möte minst tre personer utses att vara en tillfällig (interimistisk) styrelse med uppgift att driva föreningen fram till ordinarie årsmötet våren 2022 då den ska kalla till årsmöte där en ordinarie styrelse ska väljas. Finns inte underlag för en interimistisk styrelse på detta extra årsmöte, återstår bara att upplösa föreningen. Önskvärt också att utse en valberedning, som kan bestå av en person.

Medlemmarna har fått kallelse till extra årsmötet. Är du medlem och inte fått kallelsen, meddela det via denna hemsida så löser vi det. De vi främst vänder oss till för extra årsmötet är alltså de som är villiga att ingå i den interimistiska styrelsen varav en ska vara ordförande, en kassör och en ledamot. Då en styrelse om tre personer är väldigt sårbar, är det önskvärt med fler ledamöter. Och som sagt behöver vi även minst en valberedare.

Då vi ofta får höra, som många kan intyga, att föreningens verksamhet är viktig, hoppas vi på goda viljor som är villiga att bilda en interimistisk styrelse!

Vi håller mötet on line så så många som möjligt kan delta.

Med hoppfulla hälsningar
Lena ordförande
Malin kassör
Helena revisor