Skip to content

Om oss

Vi är föreningen för föräldrar och andra vuxna närstående till hbtqi-personer.

Ibland har vi fikaträffar där var och en kan ta upp det den vill. Ibland tematräffar då vi bjuder in en person från någon relevant verksamhet för en dialog. På så vis har vi träffat Ungdomsmottagningen, Lärarhögskolan, BUP, Polisens hatbrottsgrupp med flera.

Vi har en plats i hbtqi-rådet för Vg Regionens kommitté för mänskliga rättigheter, där vi bidrar med föräldraperspektivet i kommitténs arbete.

Att på olika vis delta under West Pride Festivalen är återkommande, inte minst i den uppskattade Paraden där vår avdelning växer för varje år.

Stadgar antagna 2020