Skip to content

Föreningen för dig i Göteborg med omnejd som är förälder eller annan vuxen närstående till en hbtq-person.

Vi håller fyra tematräffar per år. Tanken med dem är att vi ska få information och kunskaper inom hbtq-området för att bättre kunna förstå och prata med våra barn. Då bjuder vi in någon person från en relevant verksamhet i en så kallad dialogföreläsning, vilket innebär stort utrymme för våra frågor. Vi har träffat Ungdomsmottagningen, Lärarhögskolan, BUP, Polisens hatbrottsgrupp med flera. Och med några av dem har vi kontinuerliga träffar där vi bidrar med föräldraperspektivet. Vi har också en plats i samrådet för Vg Regionens rättighetskommitté.

Att på olika vis delta under West Pride är också återkommande och vår avdelning i Regnbågsparaden växer år efter år.

Föräldrar till t/q-barn har ibland egna träffar, inom ramen för föreningen.

Verksamheten är främst vad medlemmarna gör den till.
Har du förslag på verksamhet är du välkommen att höra av dig eller bli medlem!