Skip to content

Föreningen för dig i Göteborg med omnejd som är förälder eller annan vuxen närstående till en hbtqi-person.

Även föräldrar kan behöva ha en komma-ut-process. I föreningen Stolta Föräldrar möts föräldrar, far- och morföräldrar eller andra vuxna närstående till unga hbtqi-personer för att utbyta erfarenheter och få kunskaper om hbtqi.

Bli medlem här! Vi finns även på Facebook och Instagram.