Skip to content

Föreningen för dig i Göteborg med omnejd som är förälder eller annan vuxen närstående till en hbtq-person.

   Även föräldrar kan behöva ha en komma-ut-process. I föreningen Stolta Föräldrar möts föräldrar, far- och morföräldrar eller andra vuxna närstående till unga hbtq-personer för att utbyta erfarenheter och få kunskaper om hbtq.
    Ibland har vi fikaträffar där var och en kan ta upp det den vill. Ibland tematräffar då vi bjuder in en person från någon relevant verksamhet för en dialog. På så vis har vi träffat Ungdomsmottagningen, Lärarhögskolan, BUP, Polisens hatbrottsgrupp med flera.
   Vi har en plats i hbtq-rådet för Vg Regionens kommitté för mänskliga rättigheter, där vi bidrar med föräldraperspektivet i kommitténs arbete.
   Att på olika vis delta under West Pride Festivalen är återkommande, inte minst i den uppskattade Paraden där vår avdelning växer för varje år.
   Föräldrar/närstående till unga transpersoner har ibland egna träffar, inom ramen för föreningen.
   Vi har en livaktig Fb-sida  Stolta föräldrar
   Verksamheten är främst vad medlemmarna gör den till. Har du förslag på verksamhet är du välkommen att höra av dig eller bli medlem!