Skip to content

Om hbtq

Hbtq är en akronym som står för homo, bi, trans och queer. Men Hbtq kan också vara ett paraplybegrepp som innefattar andra sexuella preferenser och könsidentiteter som inte tillhör normen, såsom ickebinära (transpersoner) och pansexuella.
Som närstående är det viktigt att själv ta reda på information för att kunna bemöta din närstående på ett bra sätt. På den här sidan hittar du tips på var du kan läsa mer!

 

Homosexualitet
Att älska, bli kär i, och/eller sexuellt attraheras av personer med samma kön/könsidentitet som en själv.

Bisexualitet
Att älska, bli kär i, och/eller sexuellt attraheras personer med samma och personer med annan könsidentitet än en själv. Kön spelar alltså inte så stor roll, utan det är personen en blir kär i/attraheras av.

Pansexualitet
Ifrågasätter betydelsen av kön för sexualiteten. En blir kär och/eller attraheras av andra oberoende av kön.

Trans
Ett paraplybegrepp som rör könsidentitet. När könsidentiteten inte stämmer överens med det kön som tilldelades vid födseln.
RFSL Ungdom har tagit fram en broschyr för närstående till unga transpersoner, den finns på RFSL Ungdoms webbshop och är gratis.

Du kan också läsa mer om trans på transformering.se

Queer

Ifrågasätter kön och sexualitet så som de fungerar i dagens samhälle. Queer kan både vara en politisk position som ifrågasätter normernas dominans i samhället samt en identitet.

Hos RFSL  finns information och stöd att få. De har bland annat en kurator och en brottsofferjour.